logo byggvarubedömning

PANG! BYGGVARUBEDOMT!

Nu är det genomförd. Våra kastanjestaket med alla sina varianter är med på BYGGVARUBEDÖMNINGEN. Våra produkter är tilldelade den högsta status när det handlar om ursprung och livscykeln i helheten.  Du hittar vara produkter på deras hemsida under namnet PACKHUS STUDIO AB eller du söker efter Kastanjestaket.

LOGO byggvarubedömningen i grön

Om Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen skapades på initiativ av flera stora aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden i början av 2000-talet, vilka ville samverka för att minimera risker och ersätta kemikalier i sina verksamheter. Tillsammans utarbetade aktörerna bedömningskriterier, enligt vilka produkter bedömdes och en databas skapades för att samla alla bedömningar på ett ställe.

Med ökad kunskap hjälper de landskapsarkitekter, kommuner etc att förstå att produkter kan påverka både människor och miljö genom hela sin livscykel, från råvaruutvinning till avfallshantering. Detta har lett till att de områden som de bedömer har utvidgats. Från att ursprungligen endast fokusera på kemiskt innehåll inkluderar de nu även livscykelaspekter i deras bedömningar. Idag bedöms produkter primärt utifrån dessa två aspekter.

Produkter och material som används i bygg- och anläggningsprojekt är vi en del av en global leverantörskedja där det kan finnas risker gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Detta har lett till att allt fler efterfrågar produkter och material som har producerats under ansvarsfulla och hållbara förhållanden. På uppdrag av medlemmar lanserade BYGGVARUBEDÖMINGEN  därför 2016 även sociala kriterier som en ytterligare dimension i arbetet för att göra branschen mer hållbar.

Mer info om Byggvarubedömningen:

https://byggvarubedomningen.se/