grossistlager kastanjestolpar

Kanske Europa’s mest hållbara träd

Kastanj växer och odlas främst i Frankrike, England och Italien.
I många fall skördas virket från hamlade träd. Dessa träd överlevar skörden och har ett längre liv och samlar därmed på sig många andra organismer som mossor, lavar och insekter. De blir naturliga värdar av rik biologisk mångfald.

Dessutom dör inte biomassan under gjord som kan ses som en kolsänka som stannar kvar.

Mykorrhizasvamparna bidrar till nedbrytning och omsättning av markens näringsämnen och därmed till framtidens trädtillväxt.

Kastanj är förresten lika bra som ek. Vårt europeiska hårdträd helt enkelt
Vi tror därför att kastanj tillhör en hållbar framtid. Vi kommer att lära oss detta så småningom.

Landskap hamlad odling av kastanj
Landskap hamlad odling av kastanj
skog med äkta kastanj som är hamlade
skog med äkta kastanj som är hamlade