Hållbarhet

Ordet ” hållbarhet ” kan vara ett tomt marknadsföringsord idag. Så vi värdesätter att förklara detta närmare. Vi anser att en hållbar verksamhet betyder att det vi gör, sker med respekt för resursen och för vår jord helt enkelt. Tar man hänsyn till källan av ett använt material så får du helheten i bild. Detta är oerhörd viktig när du strävar efter en cirkulär process eller åtminstone en komplett ekonomisk kalkyl. Det är lätt att räkna för bara plånboken. Men har du räknad för miljön också? Den kostnaden ska ingå såklart.

Vi vill bidra till denna hållbarhet genom att skapa och leverera  praktiska produkter till landskapet omkring oss och våra designade utemiljöer. Äkta träprodukter i din trädgård, park och naturreservat till exempel. Som i bästa fall även kan bidra till miljön, ekologi och upplevelsen på plats där de används.

Konkret nu, vad menar vi med detta rent praktisk? Parkmöbler i offentliga miljöer innehåller fortfarande tropiskt virke i många fall. Helt onödig tycker vi. Det är bara att acceptera att man behöver byta ut de trädelarna tidigare när europeiskt virke appliceras. En dyrare kalkyl? Det beror på. FSC förvaltade skog eller inte, det är ingen önskvärd ekonomisk modell att hugga ner ett träd på en sida av världen och använda planken på den andra sidan. Vi kan även blir bättre på att odla träplank i våra egna svenska skogar med större hänsyn till ekologin nu vi ändå pratar om detta…men de är i alla fall odlad nära där de används.

Våra produkter i kastanj och ek kommer från England, Frankrike och till en mindre del från Italien. Produkterna i kastanj kommer delvis från hamlade odlingar där grenarna sågas av varje 3 – 4 år.  Trädet fortsätter att leva. Detta gynnar skogsklimatet och skogsmarken underjord. Ek från Frankrike kommer till en stor andel från mindre sågverk som köps av småskaliga skogsägare.

Vi brinner för hållbara träprodukter för landskap, parker och trädgårdar. Till utemiljöer i både naturliga & urbana sammanhang, där ställer vi gärna upp som leverantör. Vi hjälper dig gärna vidare med ditt kastanjestaket, dina stängselstolpar, laddstationer och gatubelysning i massiv trä.