Hållbarhet

Vi värdesätter att förklara närmare vad vi menar med ordet hållbarhet i vårt sammanhang och verksamhet.

Våra produkter i kastanj och ek kommer från England, Frankrike och till en mindre del från Italien. Våra produkterna i kastanj kommer alltid från hamlade odlingar. Det innebär att de grenar som skördas och sågas av varje 3 till 10 år, växer vidare. Stammen som man har tagit skörden från växer vidare tills nästa skörd. Äkta kastanjeträdet tål nämligen detta bruk, så trädet fortsätter att leva. Detta gynnar skogsklimatet och skogsmarken under jorden, där en rik kultur av svampar växer, delvis i symbios (samarbete) med varandra. De lagrar även koldioxid och metangas. Det är en levande kultur, kan man säga. I fall man pratar om ett vanligt kalhygge så är det mycket som dör under jorden och skapar utsläpp av de gasen. Denna skadliga process finns inte om man skördar från en hamlad odling. Det är det som gör den äkta kastanjen till ett unikt träslag som till och med växer i Europa. Dessutom är kvaliteten likvärdig med ekvirke!

Så brinner man för hållbara träprodukter för landskap, parker och trädgårdar, då brinner man för äkta kastanj. Trälandskapet tror på att om vi önskar oss en omställning till ett mer hållbart samhälle, så är kastanj en stor tillgång som kan bidra till detta ändamål. Observera att hamlade odlingar redan har funnits i ca 800 år i Europa – en gammal ekologisk produkt, helt modern idag.

Vi hoppas att vi kan bidra till utemiljöer i både naturliga och urbana sammanhang som en engagerad leverantör. Vi hjälper dig gärna vidare med ditt kastanjestaket, dina stängselstolpar, laddstationer och gatubelysning i massivt trä. I samarbete går vi mot en klimatneutral utemiljö!

 

OBS! 

Våra kastanjestaket med alla sina varianter är med på BYGGVARUBEDÖMNINGEN. Våra produkter är tilldelade den högsta status när det handlar om ursprung och livscykeln i helheten.  Du hittar vara produkter på deras hemsida under namnet PACKHUS STUDIO AB eller du söker efter Kastanjestaket.

Alla vara produkter finns även på på BYGGKATALOGEN och du kan hitta de i AMA systemet.

År du en LJUSDESIGNER? Så finns alla våra Timberlabprodukter upplagd i databasen av DIALUX.COM