Odlingslotter, Lund

Projekt: Odlingslotter

Ort: Råbylund, Lund

Uppdragsgivare: Lund Kommun

Plan: Tyrens AB

Utförd av: 

Produkter: Glest Kastanjestaket höjd 120 cm, grindar, runda kastanjestolpar och sågade grindstolpar även i kastanj

klättrande växter i kastanjestaket