Trädgårdsföreningen, Göteborg

Trädgårdsföreningen, Göteborg

Projekt: Kastanjestaket 

Uppdragsgivare: Stadsledningskontoret

Plan: Park och-naturförvaltningenTrädgårdsföreningen

Produkter: Engelsk kastanjestaket med 3 trådar, 122 cm i höjd, spjälavstånd 8-9 cm placerad  med hjälp av runda kastanjestolpar med diameter 8-10 cm, längd 180 cm.