Axfood Foundation – Torsåker Testgård

Projekt: Torsåker Testgård

Ort: Torsåker Gård, Upplands Väsby

Uppdragsgivare: Axfood Foundation

Produkter: Glest Kastanjestaket höjd 122 cm, med runda kastanjestolpar.

Torsåker Gård är en testgård som skapar rum för olika former av forskning och utveckling av våra framtida hållbara livsmedesystem.

Så inte bara teoretisk men i verkligheten genom praktisk forskning & erfarenhet. Gården är ett initiativ av Antonia Ax:son Johnson & Göran Ennerfelt.

 

Odlingslotter med blå himmerl