Träslag

Här hittar du mer information angående de olika sorter träslag som vi använder i våra produkter. Dvs Kastanj, lärk, ek furu & och accoya.

Kastanjeträd (Castanea Sativa)

Kastanj är en lövträ som man kan jämföra med europeisk ek. Det betyder att virket ligger i beständighetsklassen 2. Hållbarheten är extrem stor, vilket innebär att om träet appliceras ute, kan det ta 15 till 25 år tills det är dags att byta ut stolparna eller staketet. Kastanjträet behöver ingen impregnering eller annan sorts behandling för en ökad hållbarhet. Detta gör kastanj till en gedigen & vacker lösning.Ekologisk helt enkelt.
Garanterad ett miljövänlig val.

Kastanjens träet är tät och tung, och virket användes förut till snickeriarbeten och tilll tillverkning av vinfat. Framförallt barken innehåller tannin. Kastanj har en hög halt av tanninsyra som accelererar metallkorrosion. Speciellt med järn och stål är försiktighet rekommenderad vid kontakt med fuktigt trä. Det fungerar bra när man använder rostfritt stål som beslag till exempel. Det är tannin/ garvsyran vilket konserverar och bevarar träet.

I det färskt träet av europeisk kastanj kan gulfärgning uppstå genom oxidation av ämnen. Efter några veckor till månader kommer dessa fläckar att försvinna.
OBS Träets exakta livslängd beror starkt på de förhållanden där träet används.

Ekostaket levererar kastanjestaket och andra kastanjeprodukter som kommer från bland annat certifierade skog enligt internationella FSC & PEFC normen. Vi vet att många mindre aktörer som inte är certifierade, ändå har ett ansvarsfull exploatering av sin skogar. Som kund bestämmer du vilka produkter som du vill ha levererade.

Information om FSC certificering

https://se.fsc.org/se-se/om-fsc/vanliga-frgor-och-svar/1-vad-r-fsc

Information om PEFC certificering
http://pefc.se/om-pefc-certifiering/

Gammal tradition blev modern tradition
Användningen av klyvt kastanjträ som ett staket, för skydd av djur och gård, är ett ungerfär 800 år gammal tradition. Idag använder vi mer eller mindre samma staket som en modern ekologisk lösning. Detta visar oss att en ansvarsfull, miljövänlig innovation kan vara mycket nära. Vår staket produceras från gamla månghundraåriga kulturodlingar. Unga tillväxt från 3-4 år gammal. Biotopen från vilken skörden skördas upprätthålls.  Tillväxten kluvas sedan till smalla spjälor. De bindas tillsammans med galvade ståltråd till en 5 eller 10 meters rulle.

Ett ansvarsfullt val är kastanj trä och staket definitivt. Lyckligtvis är det också underbart vacker att passa in i trädgårdar, park, andra landskapet och naturen. Ta en titt på ” inspiration ” för ett intryck av möjligheterna. Allt från mycket praktiskt till sagolika lösningar.

Vad är Accoya?
Accoya kommer från ett snabbväxande trä som har modifierats på ett miljövänligt sätt med ättika. Processen kallas för aktylering.
Träet är helt motståndskraftigt mot salt, sand, vatten och solljus.
Accoya Wood är FSC® och PEFC®-certifierat.
Accoya garanteras i över 50 år av leverantören

Accoya är en holländsk träprodukt. Träet modifieras till ett starkt och hållbart material. Accoya är ett acetylerat trä. Produktionen av Accoyaträ använder snabbväxande barrved som växer i hållbart förvaltade skogar, men tyvärr bara i New Zealand. På grund av de modifiierde egenskaperna är virket lika bra som tropiskt lövträ, fast det skördas inte i regnskogar.

Acetyleringsprocessen
Acetylering är den giftfria kemiska bevarande av trä. Denna träförändringsprocess har forskats och utvecklats i mer än 80 år. Under acetyleringsprocessen är träet kemiskt modifierat. Under vakuum och höga temperaturer behandlas träet med ättiksyraanhydrid. Denna ättiksyraanhydrid reagerar med hydroxylen som är naturligt närvarande i trä, vilket resulterar i acetyl. Hydroxyl lockar vatten, men acetyl gör inte det. Som ett resultat,  är acetylerat trä motståndskraftig mot svamp/mögelangrep.
Träets svullnad och krympningsbeteende minskar också avsevärt. Detta ökar avsevärt dimensionstabiliteten. Med andra ord blir träet tyngre, hårdare och styvare. Actylation skyddar också träet mot UV-strålning.

Lärk  (Larix Decidua)

Larix är en hållbar träslag som faller i hållbarhetsklass 3. Träet kan användas utomhus utan behandling. Lärkvirke har upplevt en renässans som giftfritt alternativ till tryckimpregnerat trä i utsatta konstruktioner. Lärkträd har en hög andel kärnved vilket gör det möjligt att använda trävaror av ren lärk-kärnved med en bra motståndskraft mot röta.
Ekostaket använder lärkträ för tillverkning av armaturer för utomhusbruk och vi använder lärk även som trallvirke.

Samarbete
Trälandskapet har ett intensivt samarbete med de största odlare & tillverkerkarna genom en viktig grossist i europa. Träet till staketet och stolparna odlas i England, Frankrike och Italien.  Hela logistiken och projektplaneringen sker i samband med Van Vliet Kastanjehout från Nederländerna. www.duurzaamhout.nl  Tillsammans strävar vi efter en stark och pålitlig distributionskedja som kan garantera ett bredd sortiment, året runt.